Miejsce, w którym znajdziesz idealny parapet.
  biuro@bielpar.pl

PIANA EXPERT LINE EXPRESS KLEJ BŁYSKAWICZNY 60 SEKUND

Uwaga:
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE FOTOGRAFIE PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I W RZECZYWISTOŚCI MOGĄ NIEZNACZNIE SIĘ RÓŻNIĆ.

PIANA EXPERT LINE EXPRESS KLEJ BŁYSKAWICZNY 60 SEKUND


OFERTA TYLKO DLA HURTOWNIKÓW

Sprzedaż i Wysyłka TYLKO OD 2 KARTONÓW - w kartonie 12 szt. Świetna alternatywa zamiast Białej Cer

EXPERT LINE EXPRESS KLEJ BŁYSKAWICZNY 60 SEKUND Klej poliuretanowy błyskawiczny służy do szybkiego mocowania paneli i płyt izolacyjnych EPS, XPS, PUR oraz korka do większości materiałów budowlanych, w tym blachy przy wykonywaniu ociepleń kontenerów lub garaży. Produkt polecany do montażu paneli ściennych kasetonów styropianowych, parapetów, schodów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej a także do montażu płyt G-K i OSB do ścian i podłóg. Klej błyskawiczny można zastosować również do mocowania bloczków z ceramiki, betonu komórkowego, silikatu przy wykonywaniu zabudów, np. wanien, brodzików oraz murowania ścianek działowych. Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PCV oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoży z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych, blachy. 

DANE TECHNICZNE Parametry techniczne kleju Kolor Jasno żółty Temperatura pracy Od +5°C do +30°C Temperatura puszki Optymalnie +20°C Czas otwarty ok 2 min (23°C, RH 50%) Czas korekty ok 3 min (23°C, RH 50%) Wydajność opakowania (zależnie od wielkości warkocza kleju, sposobu klejenia, temperatury i wilgotności) Do 12 m2 izolacji termicznej Czas pełnego utwardzenia 24 h Odporność termiczna (po utwardzeniu) Od -50 do +90°C Klasa palności B3 wg normy DIN 4102 Rozpuszczalność preparatu: w rozpuszczalnikach organicznych aceton, przed utwardzeniem Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny 

SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie podłoża : Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych zanieczyszczeń (w szczególności środków antyadhezyjnych), które mogą spowodować brak odpowiedniej przyczepności kleju do podłoża. Należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok, tynków, a odspojone warstwy podłoży należy usunąć. W przypadku potrzeby połączenia elementów z nietypowych materiałów wymagane jest wykonanie próby przyczepności. Nieutwardzone zabrudzenie usunąć preparatami zawierającymi rozpuszczalnik, po utwardzeniu metodami mechanicznymi. Mocno wstrząsnąć zawartością puszki (ok 30 razy) na zawór nakręcić aplikator pistoletowy, odwrócić puszkę do górny dnem (pozycja robocza). Rozpocząć proces aplikacji regulując strumień przez umiejętne otwarcie zaworu. Regulację strumienia kleju dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w aplikacji powyżej 15 min pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia. Montaż dużych elementów np. płyty G-K wykonany powinien być w sposób następujący, zaaplikować klej warkoczem o średnicy ok 3 cm po obwodzie płyty oraz zygzakiem przez jej środek, odczekać 1 min i połączyć klejone elementy. Klej musi pokrywać więcej niż 5% powierzchni klejonych płyt. W zależności od warunków KARTA TECHNICZNA Strona 2 z 2 zewnętrznych i wagi mocowanych płyt, po sklejeniu należy przytrzymać przez ok 1 minutę, dociskając kolejny element do podłoża. Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyścić środkiem do czyszczenia. Rysunek nr 1. 

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania. Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki. Data wystawienia: 04.02.2020 Ograniczona gwarancja: Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.