Miejsce, w którym znajdziesz idealny parapet.
  biuro@bielpar.pl

PIANA EXPERT LINE THERMOFOAM WHITE

Uwaga:
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE FOTOGRAFIE PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I W RZECZYWISTOŚCI MOGĄ NIEZNACZNIE SIĘ RÓŻNIĆ.

PIANA EXPERT LINE THERMOFOAM WHITE


OFERTA TYLKO DLA HURTOWNIKÓW

Sprzedaż i Wysyłka TYLKO OD 2 KARTONÓW w kartonie 12 szt. Koszt wysyłki gratis. 

EXPERT LINE PROFESSIONAL THERMOFOAM WHITE Poliuretanowa jednokomponentowa piana pistoletowa

EXPERT POFESSIONAL THERMOFOAM charakteryzuje się zwiększoną wydajnością i znakomitą termoizolacyjnością. Produkt posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych. Formuła piany eliminuje możliwość wypaczeń profili okiennych i drzwiowych oraz wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Szczególnie polecana do montażu stolarki w domach drewnianych i konstrukcji szkieletowej, gdzie występują zmiany geometrii. Piana charakteryzuje się dużo większą odpornością na działanie UV, trzykrotnie dłuższy czas ekspozycji na promieniowanie słoneczne niż tradycyjnej piany.

ZASTOSOWANIE Uszczelnianie i osadzanie ościeżnic drzwiowych i okiennych, parapetów, osadzanie rur wodnokanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Izolacja termiczna dachów i stropodachów, uszczelnianie przestrzeni konstrukcyjnych czy ścianek działowych. Wypełnianie szczelin (do szerokości 2 cm) w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodą „lekką-mokrą”. Produkt podsiada bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie takich jak: styropian, profile PVC, drewno i materiały drewnopochodne, podłoża mineralne (cegła, beton, gips), metal. Pianka ma ograniczoną przyczepność do takich materiałów jak: silikon, teflon, polietylen i polipropylen. 

DANE TECHNICZNE Parametry techniczne piany Temperatura pracy Od +5°C do +30°C Temperatura puszki Optymalnie +20°C Czas tworzenia naskórka 6 – 14 min Czas cięcia 35  10% [min] Czas pełnego utwardzenia 24 h

Wydajność do 45l Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie 68  10% Odporność termiczna (po utwardzeniu) -50÷+90°C Stabilność wymiarowa po 14 dniach w temp. +23ºC i RH 50%, %, w kierunku grubości  5% Współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,032 W/mK Izolacyjność akustyczna 61 dB Nasiąkliwość wodą po 24h przy częściowym zanurzeniu ≤1kg/m2 PN-EN 1609:2013 metoda A Wytrzymałość  15 kPa (na ściskanie) PN-EN 826:2013 ≥ 50 kPa (na rozciąganie) PN-EN 1607:2013 Klasa palności B3 wg normy DIN 4102 w rozpuszczalnikach organicznych aceton, przed utwardzeniem ...

KARTA TECHNICZNA Expert Line Professional ThermoFoam White

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny.

SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie podłoża : Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C). Przed przystąpieniem do pracy puszkę należy mocno wstrząsnąć (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Nakręcić zawór na aplikator pistoletowy. Powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą. Podczas aplikacji piany puszka musi znajdować się w pozycji „do góry dnem”. Szczeliny wypełniać do 60 % głębokości, ale nie więcej niż 4 cm na jedną warstwę, szersze niż 4cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb lub innych materiałów zabezpieczających. 

PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania. Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki. Data sporządzenia : 11 sierpnia 2021 Ograniczona gwarancja: Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.