Miejsce, w którym znajdziesz idealny parapet.
  biuro@bielpar.pl

Instrukcja Montażu Parapetów Bielpar

Instrukcja Montażu Parapetów Bielpar

Parapety Zewnętrzne


 1. Parapet musi mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić około 5 mm przerwy dylatacyjnej.

 2. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę i być osadzony z co najmniej 5% spadem.

 3. Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy podokiennej, a jeżeli taki montaż jest niemożliwy, należy wprowadzić kołnierz parapetu pod ramę okna.

 4. W każdym przypadku parapet nie może zasłaniać otworów odwadniających stolarkę, a woda ściekająca ze stolarki nie może zaciekać pod parapet.

 5. Zakończenia parapetu mocujemy klejem montażowym. Następnie uszczelniamy styk parapetu i ościeżnicy aby woda z parapetu nie miała możliwości przenikania pod parapet.

 6. Boczne krawędzie parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia, należy zabezpieczyć aby zagwarantować także szczelność w narożach.UWAGA - SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIA NALEŻY PODAĆ DOCELOWE WYMIARY PARAPETÓW ( pamiętając również o ewentualnych skosach na wykuszu )

Firma BIELPAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy przy pomiarze.Zaślepki Aluminiowe

Zaślepki , po zamontowaniu, należy zabezpieczać tylko taśmą papierową lub stosować inny sposób ochrony, bez użycia materiałów zawierających grubą powłokę klejową o nieznanym składzie. Taśmy z mocnym klejem, po dłuższym kontakcie z powierzchnią zaślepki mogą wchodzić w reakcję z powłoką, następuje punktowe naruszenie ciągłości wiązania i podczas odrywania taśmy dochodzi do odpryskiwania lakieru.

Parapety Wewnętrzne


 1. Nie wolno montować parapetów wewnętrznych bez uprzedniego zamontowania parapetów zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu.

 2. Długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców obsadzonych w murze (3 do 5 cm).

 3. Szerokość parapetu powinna być tak dobrana, by część parapetu wystająca poza mur do środka pomieszczenia (nie więcej niż 10 cm) nie zakłócała cyrkulacji powietrza.

 4. Osadzany jest poziomo (ewentualnie z niewielkim spadkiem ok.1% w kierunku wnętrza pomieszczenia) na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna.

 5. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Zalecane jest usztywnienie parapetu w żądanym położeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odkształcił się i nie zmienił położenia w trakcie mocowania.

 6. Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru najlepiej za pomocą kleju montażowego. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą.

 7. Uszkodzenia parapetów spowodowane niewłaściwym montażem i działaniem wilgoci nie są objęte gwarancją . Należy pamiętać, iż piana poliuretanowa łączy się ze strukturą parapetu powodując stałe uszkodzenie jego powierzchni. Piana nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci (wody).